Kategori: Politik

Berlingske nægtede optagelse – læs her

  Påstand om, at Danmark skal genindføre kolonitilstand i Grønland, må ikke gendrives i Berlingske Jeg ser med nogen bekymring på, at modsvar til kronikker og blogindlæg konsekvent nægtes optagelse i den trykte presse. Debatten amputeres på den måde. Denne gang handler om dette blogindlæg af Torben Steno i Berlingske Tidende: LÆS DET FØRST – TRYK PÅ  det lysegrå: Læs…

Kristeligt Dagblad nægter gensvar: Næstekærlighed er udgangspunktet

      Politik og tro hænger sammen   Kristeligt Dagblad fandt ikke plads til dette direkte gensvar til en tidehvervsk orienteret artikel 21. november. Derfor bringes den her. Vores forestillinger om godt og ondt udfolder sig samtidigt indenfor det folkekirkelige og det offentlige politiske rum. De hænger sammen og kan ikke adskilles. Det virker tilforladeligt, når Henrik Bang Møller…

Khaders mail om Exit-cirklen

    Email fra Khader, Knuth og Henriksen til Josephine Fock, Sofie Carsten-Nielsen og Holger K. Nielsen Her kan du læse den henvendelse om ansøgning om satspuljemidler, Exitcirklen måske er indstillet til. Midlerne administreres som puljemidler af relevante ministerier. Her formentlig socialministeriet. Ansøgningerne behandles administrativt af forvaltningerne ud fra de kriterier, der allerede er fastsat. Holger K. Nielsen mener, der…

Finansministeriet manipulerer med regnemodellen

FINANSMINSTERIETS REGNEMODEL – UBALANCERET OG MANIPULERET   Af Christen Sørensen, tidligere overvismand, cand.polit.     Ændringer skal dokumenteres Det er ikke i orden – og udtryk for en utålelig og utiltalende magtarrogance – når Finansministeriet indlægger afgørende ændringer i deres regnemaskiner, før der er dokumentation herfor, så denne dokumentation kan diskuteres før eller mindst samtidig med, at resultater herfra indgår…

Portræt af Christen Sørensen

Christen Sørensen: Finansministerets forudsætninger er forkerte

FINANSMINISTERIETS REGNEMETODER af Christen Sørensen, professor, tidligere overvismand. Finansministeriet har indbygget postitive virkninger på arbejdsudbuddet af skattelettelser. Dette bygger imidlertid på en fejlspecificeret analyse. Det ville jeg gerne oplyse Informations læsere om i tilknytning til artiklen fra 4. feb. “Venstrefløjspartier vil ændre Finansministeriets regnemetoder.” Men der var ikke plads i Informaton til at optage det nedenstående. Det har jeg både…

Lystens Pioner af Lone Frank (Gyldendals bogklubber 2016)

Lone Franks sidste opus ‘Lystens pioner’, der udkom i dette forår (2016) er en interessant kombination af en historisk roman, undersøgende journalistik og etiske udfordringer, hvor endemålet bliver at pege på nogle af de konsekvenser, vi må forudse i takt med, at det bliver muligt at modellere om på hjernen. Som en af referencerne i teksten angiver, må vi forestille…

Scharnberg reprise

En god ven, Henrik Møller, har henledt opmærksomheden på Carl Scharnbergs lyrik. Han afviser desværre Scharnberg, fordi han var og forblev DKP’er. For os, der også var aktive i 1960’erne var Scharnberg et idol, ikke fordi han var kommunist, men fordi han var aktivist. Hans betydning for antiatomkraftdiskussionen var stor, og hans følelser for arbejderklassen og nødvendigheden af et oprør…

BASISLØN ER FRIHED FOR DEN ENKELTE OG FOR SAMFUNDET

Basisløn, en vej til frihed for den enkelte og afløsning af tvangssamfundet for alle. Guy Standing har i en lille artikel fremdraget de fem(seks) vigtigste argumenter for en ubetinget basisindkomst: En ting, der er værd at bemærke, er, at han ikke tillægger udsigten til en teknologisk arbejdsløshed vægt. Vi bør frygte en teknologisk skabt ulighed, men ikke en teknologisk arbejdsløshed,…

Verner Sand Kirk: Camouflerede forringelser

Af Verner Sand Kirk  (c) Direktør i AK-Samvirke Artiklen blev først bragt  i Altinget.dk       Kort tid efter at et bredt flertal vedtog en dagpengereform, som skulle skabe stabile rammer for de lediges vilkår, er der nu kommet en omfattende Helhedsplan fra regeringen.  For at skaffe finansiering af topskattelettelser med videre indeholder planen også en række elementer, som…