Dommerforeninger protesterer

Politik

Type: Pressemeddelelse

Dommerforeningerne i Norge og Danmark har 18. juli udsendt denne pressemeddelelse på norsk.

penpicture

Pressemeddelelse fra Dommerforening og Den norske Dommerforening

Dato: 18. juli 2016

Pressmelding fra Den Danske Dommerforening og Den norske Dommerforening:

Den Danske Dommerforening og Den norske Dommerforening, som arbeider for å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper nasjonalt og internasjonalt, anmoder regjeringene om å ta opp med tyrkiske myndigheter den bekymringsfulle og uakseptable situasjonen som har oppstått for dommerne i Tyrkia.

Det er opplyst at 2 700 dommere skal være avsatt etter det mislykkede statskuppet. Dette bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper og prinsipper for dommernes og domstolenes uavhengighet. Avskjedigelsene framstår som illegitime. Informasjon fra europeiske og internasjonale dommerorganisasjoner og andre om situasjonen i Tyrkia, viser at den tyrkiske regjeringen over tid har utsatt de tyrkiske dommerne for et utilbørlig press ved omplassering av dommere, og ved fengsling av to dommere som hadde løslatt politietterforskere som hadde etterforsket tyrkiske regjeringsmedlemmer og deres familier for korrupsjon. Når den tyrkiske regjeringen nå avsetter hele 2 700 dommere framstår det som om de benytter anledningen til å kvitte seg med dommere som ikke har vært tilstrekkelig regimevennlige.

Ifølge den norske regjeringen Solbergs politiske plattform vil regjeringen “fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk, og rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter, også i nærliggende land”. Tyrkia, som medlem av NATO og Europarådet, må  denne sammenheng anses som et nærliggende land.

Medlemskapet i Europarådet forplikter Tyrkia til å respektere rettsstaten, rettsstatens prinsipper og kravet om uavhengige domstoler. Situasjonen for dommere i Tyrkia viser at tyrkiske myndigheter ikke etterlever disse prinsippene. Vi anmoder derfor de nordiske regjeringer til, gjennom bilateral kontakt og gjennom regjeringenes internasjonale engasjement, å påvirke tyrkiske myndigheter til:

 

  • å omgjøre avskjedigelsene av dommerne og avstå fra å anvende utilbørlig press mot dommere
  • å respektere dommernes og domstolenes uavhengighet
Fields marked with an * are required