Jøde med hvis kalot., jødestjerne set ovenfra

Overløb af vand fra EkstraBladets leder.

Ikke kategoriseret, Politik, Racisme, Religion, Sundhed
Foto af Mikael Hertig (c) 2016
Redaktør Mikael Hertig

Af Mikael Hertig

 

Nedenfor ses i citatblokke EkstraBladets leder om omskæring 20. april 2021 tilføjet mine kommentarer

 

Jøde med hvis kalot., jødestjerne set ovenfra
Handler det her kun om jøder ?

“I dag debatterer Folketinget et borgerforslag om at forbyde rituel omskæring af drenge under 18 år (1). Mindst otte ud af ti danskere støtter forslaget.(2)  Men det bliver ikke til noget. Det har amerikanerne og israelerne bestemt. (3)”

1:
EkstraBladets leder skriver her falsificerbert om fremtiden. EkstraBladet forudså forkert. Det var ellers til at forudse, at Simon Ammitzbøll-Bille bliver syg, hver gang forslaget behandles. Men det gik altså ikke. Forslaget blev udsat. Pokkers.
2: Det blev ikke til noget, jf. 1.
3: Nej, amerikanerne og israëlerne har ingen kompetence til at stemme i det danske folketing, hvis noget bringes til afstemning dér.

 

Mette Frederiksen har tidligere erklæret, at man ikke ’skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det,’ som hun sagde i 2008.

Nu mener ’børnenes statsminister’ det modsatte. Forklaringen er et massivt udenlandsk pres, siden borgerforslaget på rekordtid opnåede de krævede 50.000 underskrifter for at nå Christiansborg – ikke mindst fra Danmarks største eksportmarked. (4)

 

4: Er forklaringen et massivt pres? Eller er hun blevet overbevist af argumenter, fx. fra FNs højkommisær ? (Læs her: )

 

DR har godtgjort, at jødiske organisationer i USA samt amerikanske politikere har overløbet den danske ambassade.  (5)  Den hjemlige organisation Intact, der står bag forslaget, har tillige været indkaldt til samtale på den amerikanske ambassade. ’Hvad skal der til for, at I trækker jeres borgerforslag tilbage,’ blev der spurgt.

Det er selvsagt ikke i orden at skære i små børn. I august forlod læger, jordemødre og sundheds-plejersker en arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed i protest mod, at deres faglige indsigelser i forhold til omskæring af drengebørn ignoreres. Der findes ingen gode argumenter for omskæring. (6)  Til gengæld findes der rituelle alternativer. Men egentlig omskæring er forkasteligt – hvad enten det er en jødisk, muslimsk eller en hvilken som helst anden tradition. (7)

 

 

 

 

5: EkstraBladets sproglige svulstighed er tilladt. “Overløbet”? Der er tale om en sjov nydannelse. Hvad hovedet er fuldt af, løber EkstraBladet over med. (læs om ordets hidtidige betydning her) 
6: Jo der findes masser af indlysende argumenter. Det er dem, WHO står for, Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør etc. Men da EkstraBladet ikke refererer til dem, findes de i EkstraBladets hovede ikke mere. Det var jo fuldt alllerede, før det løb øver.
7: Det er en værdidom, når man skriver, noget er forkasteligt. Det kan ikke modbevises. Jeg synes, forfalskede og uoverlagte lederartikler er forkastelige, men EkstraBladet har lov til at lægge de værdier til grund, redaktionen vil.  Normalt ville jeg kunne bringes til at moderere mit sprogbrug: Kritisable.

 

 

 

 

Danmark er et velfærdssamfund – ikke et middelaldersamfund. Homoseksuelle skal ikke stenes, og tyve ikke have hugget hænderne af. Og ligesom piger – der er for længst indført et forbud mod omskæring af piger – bør også drenge have ret til egen krop. (8)

Men i september henviste Mette Frederiksen til holocaust: ’Det kan ikke nytte noget, at vi ser det her som en enkeltsag og ikke som en del af en historisk sammenhæng. Jøderne har været forfulgt i Europa i mange hundrede år. Det kulminerede i det mørkeste kapitel i Europas historie.’ (9)

Et lovforslag om en 18-års-regel for rituel omskæring sammenlignes altså af statsministeren med nazisternes forfølgelse og udryddelse af seks millioner jøder. Her bør enhver sande, at redeligheden er kørt af sporet. (10)

 

8: Det er en kvart stråmand. Mette Frederiksen mener næppe, at homoseksuelle skal stenes, eller tyve skal have hænderne hugget af. Det mener det jødiske samfund, EkstraBladet her  retter sit skyts imod, heller ikke. Det samme gælder USA.  Som jeg forstår statsministeren, adresserer hun risikoen for, at det lille jødiske samfund i Danmark, hvis antal ligger på omkring 6.000, vil sive ud af landet, fordi de anser det foreslåede forbud som et angreb på deres jødiske identitet. Hvad der sker med de 250.000 muslimer i Danmark, tager EkstraBladet ikke stilling til. Men da muslimerne jo er et fredeligt folkefærd, er det måske heller ikke værd at anlægge nogen risikobetragtning om?
9: EkstraBladets leder kan næppe påstås at være drevet af en velovervejet proportionssans. Når man henviser til religionsfrihed for jøder i Danmark, hvor Danmark jo netop i en periode har kunnet bryste sig med rette for at have hjulpet jøderne i en ikke alt for fjern fortid, så er det den overskydende væske fra hovedets overløb, når det siges at være at trække nazikortet.
Statsministeren meddelte sin nyvundne tilgang til emnet til den israelske premierminister. Kort efter blev hun inviteret på officielt besøg i Israel angående et samarbejde om bekæmpelse af covid-19. Et land, der er førende, når det gælder vacciner. (10)
10: Minsandten, om ikke EkstraBladet frejdigt hævder, at Mette Frederiksens position skulle være et led i en slags studehandel med Netanyahu om vaccine. Hvad statsministre nævner for hinanden under sådanne besøg er vel, hvad der måtte være på tapetet for tiden. Men der har næppe været forhandlet noget. Positionen lå jo klar i forvejen-

 

På Ekstra Bladet stiller vi os gerne ved siden af børnene, nu hvor statsministeren har forladt dem. Man er ikke antisemit, fordi man holder med børnene. Og politikere, der påstår det, opfører sig uhæderligt. (11)

11:  I den noget overstyrede danske debat om omskæring er påstanden ikke, at tilhængere af et omskæringsforbud er antisemitter. Det gør Mette Frederiksen heller ikke, og det har hun ikke gjort.  Men en statsminister og en regering – og helst også dens støtter – må se på konsekvenserne. Måske mener EkstraBladet, at FNs alvorlige advarsler er noget man skal se bort fra. EkstraBladets skarpe borejournalister har gravet behændigt uden om dette.
Metaforen er lidt komisk. Skal man være i øjenhøjde med de små dejlige babyer, må man ned i gulvhøjde. Der hvor overblikket er mindst.
Ligesom andre, for eksempel Ole Birk Olesen, kan EB jo mene, at Danmark er en demokratisk enklave i en ellers undercivilseret verden, hvor det er nødvendigt at vi er ens alle sammen. Religionsfrihed må kun tilbydes, hvis ritualerne passer perfekt til vores lidt blegfesne kristne kulturadfærd.
Normsammenstød må slet ikke finde sted, vel? Så er der proportionerne i sagen. I 300 år har jøder i Danmark kunnet omskære deres drenge efter jødisk skik. Både nationalt og internationalt er der et omfattende materiale, der dokumenterer fordele og ulemper ved omskæring. Som kristen, ikke omskåret dansker vurderer jeg, at der er tale om en kulturel skik, der stammer fra før Louis Pasteur, men som måske har haft en hygiejnisk funktion i de lande, der efterlevede den. Afvejningen – religionsfrihed på den ene side – og vores sundhedsbegreber på den anden – erstattes af et princip. Hvis sundhedsmyndighederne mente, skadevirkningerne var omfattende, ville det med garanti have indgået med mægtig stor vægt i den politiske debat. Nogle aktører (Intact) prøver netop at blæse skadevirkningerne op, men forgæves.