Portrætfoto af Bodil Hindsholm Hansen

Fordømmelse af Iran og hjemsendelse af iranske flygtninge

Politik

Stop udvisningspolitikken også.

af Bodil Hindsholm Hansen, Ringkøbing

 

Portrætfoto af Bodil Hindsholm Hansen
Bodil Hindsholm Hansen, cand.mag et .theol

 

 

Vedr. det forhindrede iranske attentat på dansk jord og vore iranske asylansøgere.

 

 

 

”Iran udviser en helt uacceptabel adfærd på dansk jord, og det er en adfærd, vi skal tage et opgør med.” Udenrigsminister Anders Samuelsen KD  31. oktober 2018.

“Selvfølgelig skal vi tage et opgør med den ”middelalderlige form for håndhævelse af lov og orden” (Statsminister Lars Løkke Rasmussen) KD  31. oktober 2018.

 

Det kan ingen være uenig i. Et forsøg på likvidering af en dansk-iraner i Danmark er en oprørende handling.

 

 

 

Udvisningerne og Kærshovedgaard

 

 

Nu mangler den danske regering så bare at tage et opgør med udvisningsbestræbelserne og de ”motivationsfremmende foranstaltninger”, der hæmningsløst tages i brug over for vore afviste iranske asylansøgere, der er stuvet sammen, flere i små rum på Kærshovedgaard ved Ikast. Uden mulighed for arbejde, uden mulighed for at dygtiggøre sig, uden mulighed for et normalt liv. Deres eneste frirum er – for de kristne iraneres vedkommende – kirken, gudstjenesterne, bibellæsning, salmer og bønsliv.

Den danske stat fastholder de afviste iranere i et limbo uden mening i årevis. Enhver ved, at det er dybt ødelæggende for mennesker.

 

Tag er opgør med udvisningspolitikken

 

Efter likvideringsforsøget må den danske regering indse, at der skal tages et opgør med den hidtidige udvisningspolitik. Det er jo ikke kun i udlandet, Iran bedriver en ”middelalderlig form for håndhævelse af lov og orden.” Det sker helt konsekvent inden for landets grænser, hvor fredelige demonstranter dræbes eller lemlæstes, måske ”forsvinder”. Politiske dissidenter og etniske mindretal undertrykkes, fængsles og forhøres under hård tortur, ligesom kristne bures inde i fængsel, mens konvertitter ender i galgen.

Det er oprørende, at den danske stat stadig mener, at Iran er et land, man skal tvinge politiske, etniske og/eller religiøse dissidenter til at tage tilbage til. Eftertiden vil fælde en hård dom over en hyklerisk dansk regering, der hjemkalder sin ambassadør, men forsøger at presse asylansøgere tilbage.

Bodil Hindsholm Hansen

 

 

Født i 1950 i Albæk Præstegård i Vendsyssel. Student fra Randers i 1970. 1979 cand. mag. fra Aarhus Universitet i Tysk og Kristendomskundskab. Derefter skiftende tidsbegrænsede stillinger på forskellige gymnasier, handelshøjskole og Aarhus Universitet. I 1988 cand. theol. Fra Aarhus Universitet. Fra 1990 sognepræst i Udbyneder-Kastbjerg Pastorat, Aarhus Stift. I en årrække tillidsmand i Mariager-Nørhald Provsti samt bestyrelsesmedlem i Dansk Kirke i Udlandet og Menighedsrådsforeningens lokaldistrikt. Op til jul 2005 medstifter af ”Præsteinitiativet” for en menneskelig asylpolitik og året efter medstifter af og i en årrække pressetalsmand for ”Et Anstændigt Danmark”. Medlem af Venligboerne og diverse andre humanitære organisationer. 1998 gift med postbud Kurt Hoppenworth. Vielsen indbragte i tilgift 2 bonusbørn og siden hen (indtil videre) 3 bonusbørnebørn. Fra oktober 2017 pensioneret og nu bosiddende uden for Ringkøbing. Fra 1995 formand for Det Radikale Venstre i Mariagerkredsen. Fra 2018 medlem af bestyrelsen for Det Radikale Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune.