Skriv artikler, kronikker, kommentarer eller læserbreve.

Om laeserbrev.dk

penpicture

.
Artikler:  Mere end 12.000 anslag (inkl mellemrum)
Kronikker:  4.000 – 11.999 anslag (inkl. mellemrum)
Kommentarer 1500 – 3999 anslag (inklusive mellemrum)
Læserbreve  30-1499 anslag
Når du skriver en kronik, et læserbrev eller en artikel, er det dig, der har ophavsretten
Derfor kan du altid få bragt dine bidrag flere steder. Vi blander os ikke i, om dit læserbrev er udgivet et andet sted før hos os.

Vi gør opmærksom på, at bladredaktionerne er utilfredse med det, hvis du udgiver flere steder samtidig. Du bør derfor gøre os opmærksom på, om din artikel er ved at blive udgivet et andet sted end her. Vi vil så respektere bladets førsteadgang og så publicere dit indlæg senere – hvis også vi accepterer indholdet.

Laeserbrev.dk kan ikke konkurrere med de store medier, men vi kan noget andet.  Vi er mere rummelige, fordi de vi ikke er begrænsede af papiravisens begrænsninger  Om det indsendte rubriceres som læserbrev eller artikel, afgøres af dets størrelse. Vi har plads til det hele

Laeserbrev.dk vælger de bidrag ud, vi finder egnede til optagelse ud fra en kvalitetsvurdering alene.

Hvis dit bidrag er et svar til en eller flere artikler, der er udgivet her i forvejen, så etableres forbindelsen via links.

Kæmp med åben pande:
Vi vil vide, hvem du er, og det skal læserne også. Vi vil kende dit rigtige navn, din adresse, dit telefonnummer og din email-adresse.
Redaktionen kan undtagelsesvis dispensere fra denne regel, men kun, hvor det vil påføre forfatteren en unødvendig risiko, hvis navnet bringes. I sådanne tilfælde skal der udføres et yderligere risikoskøn.

 

 

Skriv et svar