Portræt Kurt Wissendorff Møller

Informations venstrefløjsbashing

Politik

 

af  Kurt Wissendorf Møller (copyright Kurt Wissendorff Møller juli 2016)

Portræt Kurt Wissendorff Møller
Kurt Wissendorff Møller

 

 

 

Det er faktisk en interessant udvikling.
Gennem længere tid har især Information optrykt indlæg, der gang på gang henviser til, at venstrefløjen har svigtet sin opgave som korrektiv til kapitalismens hærgen og finanskapitalens ødelæggende indflydelse på verdensøkonomien. Hverken mere eller mindre.

Når det er interessant, er der mindst to grunde.

Er det nu også venstrefløjens skyld ?

Den første er, hvad der synes at være god plads i spalterne til:  skuffede venstreorienterede, der gennem revselse af den forsvundne venstrefløj tillægger denne en så betydende indflydelse på verdens kapitalbevægelser, at man angiveligt mener, at det nærmest er venstrefløjens skyld, at finanserne er brudt sammen, at arbejdsløsheden er vokset, og at venstrefløjen er årsag til hele miséren.

Det er måske nok, at give den lige rigelig gas, set i lyset af, at venstrefløjen er langt fra at have nogen form for indflydelse på, hvordan pengestrømme, skattely og anden fusk underminerer den meget berømmede velfærdsstat, der egentlig var tænkt som et velfærdssamfund, der byggede på en fælles forståelse af en solidaritet mellem kapital og arbejderklasse, nåh, nej, lønmodtagerne, så der var ro på bagsmækken og idel lykke, så langt øjet rakte.

Og det var netop det, der er den anden grund til, at velfærdssamfundet blev en velfærdsstat.

Klassekompromiset har kun kunnet opretholdes, så længe nationalstaten var i stand til at regulere indflydelsen af omverdenen gennem restriktioner via toldsatser, skattesystemer og anden omverdensbeskyttelse.
Digebygningen fortsatte lige indtil syndfloden, som der nu i snart 10 år er gjort store anstrengelser for at forstå. Digerne er blevet gennembrudt af de voldsomme kapitalistiske kæmpebølger, der skyllede hen over alle forsvarsdigerne, da finanskapitalens balancesystem kredit=debet brød sammen i 2007 og 2008 og skyllede ikke mindst småvirksomhederne ud til drukning på det dybe vand, hvor konkurshajerne lå på lur og bare ventede.

Et andet fænomen i bashingen har været, at begrebet ‘venstrefløjen’ har fremstået meget diffust.
Det har været svært at se, om venstrefløjen har været Internationale Socialister, Enhedsliste-konglomeratet, SF eller måske endda Socialdemokratiets venstrefløj, og det har ligeledes været svært at få fat i Informations hensigt med at iværksætte kritikken.

Hvad vil Information?
Man kan med en vis ret spørge Informations chefredaktion, om det er avisens hensigt at medvirke til venstrefløjens endelige dødsstød, eller om det modsætningsvis er et ønske om, at Venstrefløjen skal tage sig sammen og rette op på de uretfærdigheder, som kapitalen har kastet ned over os.

Disse uklarheder har det ikke været muligt at få afklaret. Når jeg, der føler mig ramt af beskyldningerne, har forsøgt at tage til genmæle, er mine indlæg blevet afvist med den sædvanlige bemærkning om, at ‘vi får så mange henvendelser, at vi desværre ikke har plads’-agtigt, hvilket mere end kunne antyde, at Information faktisk ikke ønsker nogen diskussion, men bare ønsker at kaste snavs på noget, man så benævner uspecifikt som Venstrefløjen.

Klart nok kunne jeg vælge at opfatte det som en særlig cadeau, at Information tager sig på at vække os venstreorienterede, så vi kan redde verden fra kapitalismens hærgen. Det er nu nok for megen magt at tillægge os, sådan helt alene at skulle redde os alle ud af kapitalisternes klør, men det bliver jo ikke lettere for os, når de, der forsøger at råbe os op, alligevel ikke vil snakke med os, men kun pege fingre ad os.

Her vil jeg tillade mig at henvise til, at demokratiets væsen efter sigende bygger på samtalen mellem interessenterne, et forhold som vel ikke mindst Information har haft som standpunkt og som grundlag for avisens opståen, og så iøvrigt opfordre til, at man enten åbner spalterne for dem, der bliver hængt ud, eller i det mindste giver plads til at tage til genmæle.

Fields marked with an * are required