Khaders mail om Exit-cirklen

Politik
Naser Khader (Sten Brogaard foto (c) )

 

 

Email fra Khader, Knuth og Henriksen til Josephine Fock, Sofie Carsten-Nielsen og Holger K. Nielsen

Her kan du læse den henvendelse om ansøgning om satspuljemidler, Exitcirklen måske er indstillet til. Midlerne administreres som puljemidler af relevante ministerier. Her formentlig socialministeriet. Ansøgningerne behandles administrativt af forvaltningerne ud fra de kriterier, der allerede er fastsat.
Holger K. Nielsen mener, der er tale om magtfordrejning, fordi det er ministeriet, der bedømmer, om betingelserne er opfyldt eller ej. (Politisk indblanding i administrativ sagsbehandling.)

 

 

Kære Josephine, Sofie og Holger,

Det er med stor beklagelse, at vi har erfaret, at en andel af satspuljemidlerne (1) planlægges at uddeles til organisationen Exitcirklen. Det er vores overbevisning, at hvis ordførerne var klar over, hvilke personer, der står bag organisationen, og dermed til at modtage midlerne, så ville I se anderledes på sagen.

Bag organisationen Exitcirklen står de kontroversielle muslimske debattører, Sherin Khankan og Khaterah Parwani. (2)

Khaterah Parwani har haft en fortid som medlem af Hizb Ut-Tahrir, (2) og har også forsvaret organisationen offentligt. I 2015 opfordrede hun eksempelvis til, at man skulle skrue ned for kritikken af den udemokratiske og sharia-baserede organisation, som ønsker at indføre et islamisk kalifat for alle muslimer. Hun er ikke længere radikaliseret, i ordets nuværende betydning, men hun er stadig en meget kontroversiel figur. Jyllands-Postens Angela Brinck har også kritiseret Khaterah Parwani i JP for at klæde sig med lånte fjer, når Parwani præsenterer sig som ekspert i forhold til radikalisering, kvindevold og hævnporno; dog uden at kunne fremlægge anden dokumentation for sin ekspertise på de pågældende områder end sin livserfaring og kendskab til ofre.

Derudover fremlægger hun ofte en nedladende holdning til samfundet, som eksempelvis fremgår i den facebook-opdatering, som hun skrev i forbindelse med festdagen, hvor Folketinget fejrer de nye statsborgere:
”(….) Tak for jeres årelange tålmodighed, hvor mange af jer sikkert har fået grå hår af processen. Nogle af jer har jo bidraget på arbejdsmarkedet, mens andre har taget eller tager en uddannelse. Så er der de af jer, der behersker det danske sprog bedre end flere af de siddende politikere og de af jer, der også er bedre klædt, så man kan også sige: Bedre sent end aldrig, hva? (…) “

Derudover står hun ikke tilbage fra at udtrykke sig nærmest racistisk mod mennesker, hun ikke deler holdninger med; hvor hun devaluerer holdninger på grund af etnisk ophav. Således har hun tidligere skrevet følgende på sin facebookvæg:

“Effektivt politisk spinneri for galleriet: Intet er mere fremmende for en fremmedangst sag, end at skubbe en med fremmede rødder i fronten og tale den indfødtes angst for fremmede. Marionetdukkerne hedder Latifa Hjørring, Jaleh Tavakoli og Naser Khader.”

 

Vi har ikke tillid til en person med den indstilling vil kunne forvalte et sådant projekt professionelt.

Sherin Khankan kendes måske af nogle som imamen fra kvindemoskeen, som ikke ville tillade adgang for mænd og dermed fastholder kønsadskillelsen i muslimsk religiøs forkyndelse. Khankan udtalte i 2015, at kristendommen er en ”überreligion”, som i kraft af Grundloven er hævet over andre religioner, og i 2016, at vi skal gøre op med kristendommens ”overherredømme”. Grundloven er i øvrigt udemokratisk ifølge Khankan.

Khankan er også kendt for ikke at ville afvise sharialov, som hun mener er foreneligt med dansk lovgivning, ligesom hun i 2001 nægtede at stemme for en resolution mod sharia og de heraf følgende steninger i Nigeria, herunder steningen af Amina Lawal. Sherin Khankan har i 2011 forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab, hvor hun argumenterer for, at straffen kun gælder, ”hvis den, der begår utroskab, insisterer på at gentage sin handling,” og at piskeslagene skal tolkes som en forebyggende straf.

Satspuljemidlerne er tiltænkt organisationer og initiativer, hvor formålet er at hjælpe udsatte på social- og sundhedsområdet. Satspuljemidlerne skal ikke gå til projektmagere, som er gode til at skrive ansøgninger, men har ingen dokumenteret erfaring på området. Desuden må vi ikke legitimere ekstreme politiske og religiøse overbevisninger gennem støttemidler.

Har ordførerne tillid til en organisation, som drives af så kontroversielle figurer?

Mener ordførerne, at satspuljemidlerne skal støtte bestemte politiske dagsordener frem for andre?
Vi vil meget gerne støtte gode initiativer, men mener, at det vil give bagslag at uddele offentlige støttekroner til politisk kontroversielle organisationer.

Med venlig hilsen,

Marcus Knuth, Martin Henriksen, Naser Khader

 

 

 

 

 

 

 

Khaterah Parwanis svar:


Khaterah Parwani

Selvom Naser nægter at lade sig interviewe og uddybe, har han nervøst sneget endnu flere u-dokumenterede anklager ind for at forklare sig. Lad os tage dem med det samme:

1) “Jeg er en projektmager som søger hele tiden statspuljer, for at leve på offentlige midler”:

Jeg har ALDRIG nogensinde før søgt statens puljer på eget initiativ. Altså det er første gang, at jeg rækker hånden ud og ber om et samarbejde, hvor mit arbejde skal evalueres af de ypperste eksperter. Det er FØRSTE gang, jeg søger statspuljer til et projekt. Jeg har arbejdet frivilligt på fuld tid hos exitcirklen siden 2014, indtil for nylig. eg har stået fast, uanset ustabil indkomst, alene fordi jeg har delt ud af min viden til selv ministeriets materialer, til kommuners og andre institutioners, mens det ikke nytter noget, hvis ikke vi får min metode implementeret højere oppe. Mit arbejde vil blive evalueret undervejs, som vi har evalueret exitcirklen som helhed på frivillige timer. Jeg vil kunne spare direkte og samarbejde med førende eksperter og jeg glæder mig til at lære endnu mere og have indflydelse på vores tilgang til hvorledes vi styrker unge som kæmper med æresrelaterede konflikter.

2) “De har sendt en fin ansøgning og ikke dokumenteret noget som helst. Bare fordi de er ene-ansøger, så skal de ikke få midlerne”

Det skal understreges at det er kun embedsværket som har siddet med vores ansøgning. Vores ansøgning består af ansøgningen selv, vores metode, modeller, statusrapport og mere dokumentation. Hvis jeg har udokumenteret erfaring, hvorfor står mit navn som fagperson på selve håndbøgerne som skal opkvalificere fagpersoner på området? For nogle dage siden, fik Berlingske vores ansøgning, al vores materiale og endda også vidnesbyrd fra de unge som har et forløb hos os. Journalisten har derfor indblik i vores arbejde, som politikerne ikke har.

Normalt når der er en ansøger, så aflyser man projektet, fordi der kan være mangler i udførelsen. Naser har ikke styr på processen åbenbart. Vi fik opgaven, fordi vi HAR løftet den på frivillige kræfter og nu skal vi videreudvikle, eskalere og professionalisere exitMentor. Jeg er i øvrigt lederen af projektet.

3) Naser påstår at han kender organisationen.

Naser har aldrig været i kontakt med vores organisation, men døren står åbent for alle, også for ham – selv efter det han har gjort. Det betyder mere for mig, at vi får en effektiv indsats mod æresrelaterede konflikter og styrker de unge. De unge har mødt op på kontoret dagligt og bedt om at få en stemme, for det berører dem, mens jeg havde afvist, fordi jeg ønsker at de skal være bekymringsfrie og ikke berøres af det her, men jeg respekterer deres ønske og vi har sagt ja til både Berlingske og Information med respekt for tavshedspligt og deres situation. Interviewet foregår i starten af næste uge. Dernæst er det et princip hos mig, at man taler MED dem, end OM dem.
——————————————-

Ingen journalister har som sagt kunnet få Naser til at stå klart ved sine udtalelser. Han vil hverken svare klart på spørgsmålene og slet ikke deltage i en debat med mig eller Sherin. I stedet er han hele tiden på vej til et møde eller undlader at tage telefonen eller svare på mails. Igår blev han inviteret ind til radio24syv om udvisning af kriminelle og blev så spurgt ind til denne sag, fordi de endelig havde ham i studiet. Det blev han irriteret over og snakkede sort.

Den her sag handler om EN politiker som systematisk har viderebragt bazarsladder og løgne om mange debattører, som vi minoritetskvinder kender den bedst. Og ærligt. Jeg respekterer i det mindste Martin Henriksen for at svare klart, selvom det spøger med hans fordomme.

Lad os stoppe med at holde mikrofon for bazar-sladder. Det er rygtesamfundet fra nogle minoritetskvinder ude på gaden og Naser Khader som har sneget sig ind på Borgen. Vi er flere minoritetskvinder som går i fronten, som oplever denne sladder angribe vores karakter og derfor stikker dette problem ned i netop rygtesamfundets farlige angreb på kvinders ry og karakter.

Jeg tager ind til Presselogen i morgen, for at cementere det dybt problematiske ved at en politiker kan bringe alvorlige anklager i pressen, uden at møde kritiske spørgsmål og krav om dokumentation, fordi visse journalister giver ham frit slag eller er mikrofonholder for ham. Jeg er ikke interesseret i injuriesag, for selv det her cirkus hører med til en fri debat og nu må jeg stå ved mit eget princip om ytringsfriheden. Her er det min ytringsfrihed, det drejer sig om.

Bemærk at der står i mailen, at jeg er en kontroversiel politisk stemme. Det er et forsøg på at straffe mig for at have givet min holdning til kende.

Noter:

1: Satspuljemidlerne fordeles af de politiske partier som en art godgørenhed, efter at man har reduceret overførselsmidlerne i forhold til inflationen.  Holger K. Nielsen har  anført på twitter og FB, at der skulle være tale om magtfordrejning. Men det er nok til en vis grad en overdrivelse, for efter ranet fra pensionister og andre er det op til politikerne at afgøre, hvem de vil dele dem ud til.

2: Påstanden om, hvem der står bag, er biased. Find medlemmerne af bestyrelsen på hjemmesiden.