Kristeligt Dagblad nægter gensvar: Næstekærlighed er udgangspunktet

Ikke kategoriseret, Politik, Religion

 

 

 

Politik og tro hænger sammen

 

Mikael Hertig Nuuk Maj 2017 (c)

Kristeligt Dagblad fandt ikke plads til dette direkte gensvar til en tidehvervsk orienteret artikel 21. november.
Derfor bringes den her.

Vores forestillinger om godt og ondt udfolder sig samtidigt indenfor det folkekirkelige og det offentlige politiske rum. De hænger sammen og kan ikke adskilles.

Det virker tilforladeligt, når Henrik Bang Møller i sin kommentar i Kristeligt Dagblad 21. november hævder, at ”kristendom ikke bare kan reduceres til næstekærlighed”. Som sognepræst taler han jo på sin vis på kirkens vegne; men vi  må vogte os, når præster giver sig i kast med at definere, hvem der har den rigtige tro, og hvem der en forkert eller utilstrækkelig tro. Det er selv et politisk ærinde.

Hans postulerede ærinde er at holde politik ude af kirken. I disse år har mange menighedsråd interesseret sig for Peter Tudvads bog om Bonhoeffer, den præst der ikke ville lade den evangelsk-lutherske kirke i Tyskland underkaste sig nazismens menneskesyn. Det måtte han lade livet for. Han var ikke missionsk, men tog kristen moral alvorligt og drog de politiske konsekvenser af det. Hører det hjemme i folkekirken i dag?

Tidehvervs politiske projekt

En debat om den rummelige folkekirkes grænser bør hilses velkommen, så længe der er enighed om, at ingen rigtigt kan tale på hele kirkens vegne. Vi har kun de få markeringer i forhold til reinkarnationslære som rettesnor, og som bekendt gennemlevede folkekirken besættelsen uden at gøre sig specielt bemærket i nogen retning.

Tidehvervs oprindelige grundtanke var modstand mod gerningskristendom, men under Kraruppers, Høeges og Langballers regimente har den oprindelige teologiske retning udviklet sig til et højrevendt, nærmest partipolitisk sejrrigt projekt vendt mod humanisme og kulturradikalisme både indenfor og udenfor folkekirken.

Bang-Møller skriver ikke, at næstekærlighed ikke er en del af pakken. Alligevel risikerer vi, at man læser hans indlæg som en politisk afledningsmanøvre, hvis ærinde er et forsøg på at holde ‘politik’ ude af folkekirken. Han vil gerne holde moral ude af folkekirken. Det kan man ikke. Kærlighed uden moral er som lunger uden ilt.

Dertil kommer, at han ser ud til selv at være ude i et politisk ærinde.

Da kampen mod gerningskristendom vendte rundt og blev til antihumanistisk kamp mod godhed, blev den selv til et partipolitisk projekt, hvis hadeobjekt fik betegnelsen ’politisk korrekthed’. Det ord gør  Bang Møller også  brug af. Man kunne kalde hans politiske projekt: ”Socialismen ud af folkekirken.” Det er et langvarigt politisk projekt, der er gået rigtig godt hidtil. Men folkekirken bør ikke udelukkende være en borgerlig samfundsinstitution, og næstekærlighed kender ikke til grænser.

Folkekirken er en del af samfundet og i bred forstand en politisk institution i det. Sammenhængen mellem menneskets nære liv, lokalsamfundet og kulturen udfolder sig gennem den folkekirke, fire millioner mennesker er medlemmer af. Så holdninger til miljøet, syge, fattige, gamle og uddannelse findes naturligvis også i kirkens rytme og åndedrag. Livets mening er en folkekirkesag.

Menneske først, kristen så.

Vores forestillinger om godt og ondt udfolder sig samtidigt indenfor det folkekirkelige og det offentlige politiske rum. De hænger sammen og kan ikke adskilles.