Lidt om ophavsret

Om laeserbrev.dk

 

Foto af sky og himmel
Gennem skyen til himlen (copyright Mikael Hertig)

Læserbrev af Mikael Hertig (c), Nuuk Grønland
AUTOR betyder skaber, ophavsmand til et eller andet. Når du sender billeder eller tekster ind, er du autor.

Når du skriver selv en lille kommentar eller et læserbrev, har du ophavsretten. Og den, der har ophavsretten, kan bruge sin frembringelse, som vedkommende vil.  Når du skriver på Facebook, overdrager du alle dine rettigheder til dine guldkorn til FB.

Når du skriver eller sender billeder ind til laeserbrev.dk, beholder du altid din ophavsret, også når din artikel eller kronik bliver bragt.

Det indebærer også, at vi ikke  blander os i, om du sender dine billeder eller tekster andre steder hen.

Men vi har også en anbefaling, et adfærdskodeks. Når du sender din artikel til os samtidig med, at du sender den til en bladredaktion, anser vi det for god skik overfor dette at vente med udgivelsestidspunktet hos os, til det eventuelt er udgivet der.

Selv om du beholder din ophavsret, redigerer vi. Det gør vi for at sikre et godt sprog, og vi udvælger blandt de indsendte tekstbidrag. Det kalder vi kvalitetssikring.