Mediekritik: Derfor blev de frikendt i Roskilde og dømt i Østre Landsret

Politik

KRONIK
af Mads Havskov Hansen, journalist.  (c)

Først bragt i PioPio.  15. august.

Foto af kæruld (c) Mikael Hertig

 

 

Det vakte stor opsigt både i medierne og blandt politikere, da tre teenagere ved Retten i Roskilde blev frikendt for voldtægt af en ung pige ved en fest i et…

Det vakte stor opsigt både i medierne og blandt politikere, da tre teenagere ved Retten i Roskilde blev frikendt for voldtægt af en ung pige ved en fest i et forsamlingshus i Herfølge. Dommen blev mødt med voldsom forargelse – blandt andet fordi medierne viderekolporterede et Ritzau-telegram, der fortalte, at drengene var blevet frikendt, fordi pigen ikke havde sagt fra, selvom hun var bevidstløs.

Mød op i retten eller læs domsresuméet

Som altid, når man som journalist skriver om kriminalstof og retssager, kan det være en god idé at møde op i retten. Hvis det ikke er muligt, bør man læse domsresuméet, som netop viser, hvad der er blevet lagt til grund for dommen. Men det kan selvfølgelig også være en svær opgave at overkomme for velbetalte journalister. Muligvis skyldtes forvirringen, at Ritzau havde lagt anklageskriftet til grund – altså det, anklagerne mente var sket, ikke det retten mente var sket. Og i den sammenhæng virker dommen helt ved siden af.

Retstillingen på området er ellers ganske klar. Det er voldtægt, hvis man har samleje med en, som er i en situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig. Helt konkret er det hjemlet i straffelovens § 216, stk 1, nr. 2, og der har altså hverken i byret eller landsret været nogen tvivl om, at der var tale om voldtægt, hvis de tre teenagedrenge havde haft samleje med pigen, mens hun var bevidstløs eller på anden måde ude af stand til at sige fra.

Derfor blev drengene frikendt ved Retten i Roskilde
Når drengene i første omgang blev frifundet ved Retten i Roskilde skyldtes det altså ikke, at det er lovligt at voldtage en bevidstløs pige, fordi hun ikke aktivt har sagt nej – hvad der naturligvis også ville være en uholdbar retsstilling, fordi bevidstløshed jo netop betyder, at pigen ikke har den mulighed.

Grunden til, at drengene blev frifundet i første omgang var, at retten lagde til grund, at pigen netop ikke havde været bevidstløs, men at hun tværtimod havde været bevidsthed, og at hun først havde forladt festen med den ene tiltalte for at have sex og senere forladt festen med de to øvrige tiltalte for at have sex med dem.

Retten lagde til grund, at hun havde været fuld, fordi hun havde drukket alkohol til festen, men at hun ikke var i en tilstand, hvor de tre drenge burde være klar over, at hun ikke kunne modsætte sig samlejet. Den konklusion drog byretten på baggrund af en lægelig analyse, der konkluderede, at pigen sandsynligvis var ved bevidsthed.

Byretten konkluderede således, at pigen frivilligt var gået med de tre drenge ud fra festen for at have sex med dem – og derfor frikendte de drengene for anklagerne, fordi det ikke er voldtægt, hvis fulde mennesker har sex på en græsplæne til en fest.

Derfor blev drengene dømt ved Østre Landsret
Hvor byretten altså havde konkluderet, at pigen havde været ved bevidsthed, konkluderede Østre Landsret i dag det modsatte.

Landsretten lægger i modsætning til byretten til grund, at pigen var bevidstløs eller i ”hjælpeløs” tilstand. De konkluderer i modsætning til byretten, at de tiltalte vidste eller burde vide, at pigen ikke var i en tilstand, hvor hun kunne sige fra.

Intet sted i retssystemet har det altså været fremført, at det ikke er voldtægt, hvis et besvimet eller hjælpeløst offer ikke kan sige nej – der har været uenighed om, hvorvidt offeret i det konkrete tilfælde var hjælpeløst eller ved bevidsthed. Altså en usikkerhed om de faktiske forhold, ikke om jura.

Derfor er mediernes dækning et problem
Det er i sig selv et problem, når medier gengiver ting, der ikke er sande. Sandhed er det vigtigste af alle nyhedskriterier. Så for så vidt kunne kritikken af mediernes behandling af Herfølge-sagen stoppe her. Flere medier gengav sagen på en måde, der ikke var korrekt.

Det er dog særligt problematisk i sager af den her karakter. Vi har rigtig store problemer med mørketal for voldtægter. Altså at alt for få anmelder voldtægter.

Hvis medierne i deres iver efter at puste til sensationshysteriet fortæller befolkningen, at det ikke er voldtægt, hvis man var besvimet og derfor ikke kunne sige nej, risikerer vi, at det problem bliver yderligere styrket. Fordi andre der er udsat for en forbrydelse som den i Herfølge, måske vælger ikke at lave en anmeldelse, fordi større medier fejlagtigt har skrevet, at det ikke er voldtægt at have samleje med et bevidstløst offer.