Fire esser. Det yderste er spares med Hitlerkontur

Ny serie – skriv din kvalificerede mening om “Fascisme” og “Nazisme”

Fascisme og nazisme, Politik

 

Fire esser. Det yderste er spares med Hitlerkontur
Nazikortet (kilde: Solidaritet)

Call for papers
Hvad betyder “fascisme” og “nazisme“?

Laeserbrev.dk inviterer læserne til at indsende artikler minimalt på 400 ord om, hvordan vi forstår begreberne ‘fascisme’ og ‘nazisme’ i dag. Ordet er frit, men mon ikke nogle af disse spørgsmål kan inspirere

Hvad betyder ordene?
Er de synonymer, der bare dækker det samme?
Og hvis nej, hvori består forskellene ?
Hvad var de typiske karaktertræk  for lande, som blev kaldt fascistiske eller nazistiske fra 1920-45?
Hvornår giver det mening “at trække kortet”?
Hvornår er det bare et skældsord?
Skal en person selv kalde sig “nazist” eller “fascist”, før det er berettiget at bruge det om vedkommende?
– og hvis det godt kan bruges alligevel, hvilke betingelser skal så være opfyldt.
Er der forskel på en general personkarakteristik eller en sammenligning?

 

Baggrund

Politiken bragte sidst i juni måned en kronik  af Claus Bryld i Politiken, som også nu er bragt her. Den afstedkom en intens og generelt kvalificeret debat på Facebook. Men Facebooks spontane og tidsbundne karakter gør mediet uegnet til en grundig og yderligere kvalificeret debat om emnet.
Som det fremgår af Claus Brylds kronik, giver det efter hans opfattelse mening at karakterisere Putins Rusland som fascistisk.  Det fik forskellige personer til at udvikle en mere principiel debat om “fascisme”, snarere end om det, der formentlig var Brylds direkte hensigt: at hæfte betegnelsen “fascistisk” på Rusland.

 

Format, frist

På trods heraf er den anden debat ( til ære for alle, der sværger til Foucault: “diskurs”) også interessant. Og det er den, læserne opfordres til at skrive gennemtænkte  essays i kommentar- eller kronikformat. Der er plads nok, så korte debatindlæg har ingen interesse.
Henvisninger til litteratur enten som direkte links eller som henvisninger inde i teksten.
Fodnoter: Korte uddybninger.
Litteraturliste efter tekstdelen
Fotos dels af forfatteren modtages med glæde i jpg, jpeg eller png format.
Forfatteren opfordres til at præsentere sig selv.

Der udbetales ikke honorar, og copyrighten holdes hos forfatteren.

Sendes til

redaktion@laeserbrev.dk

inden 30. august 2022