Presse og væsentlighed

Om laeserbrev.dk
Mikael Hertig Nuuk Maj 2017 (c)

 

 

Nye kategorier

 

 

Spørger man befolkningen om, hvilke politiske temaer der er vigtigst, kommer klima og global opvarmning ind som en klar nummer eet. Derefter kommer andre temaer, herunder ulighed/social retfærdighed, sundhed, flygtninge/indvandrere.  Kriminalitet ligger i almindelighed lavt.

Den politiske reportage vægter anderledes. Det er ligefrem en tradition; redaktionerne ved, hvad der sælger stoffet.

Men det medfører tab af dannelse og viden i det lange løb. Pressen har et betydeligt ansvar for, at emnerne bliver dækket.

Nu, hvor jeg er flyttet tilbage til Danmark, vil denne side genopstå. Jeg indbyder til, at andre er med til at redigere stoffet.

Økonomisk politik ligger bagved alting. Den skal være politisk. Den har aldrig været andet. Så selv om emnerne hver for sig er vigtige, så er økonomisk politik allervigtigst.

Klima, global opvarmning er underprioriterede emner i den politiske debat. Derfor er temaet relevant og skal opprioriteres

Lighed / Ulighed / Fattigdom optager befolkningen rigtig meget. Det er et underprioriteret tema.

Sikkerheds- og forsvarspolitik  er ikke særligt dominerende, når folk bliver spurgt. Muligvis har det med den tryghed at gøre, som befolkningen føler det. Der er flere grunde til, at der er god grund til at beskæftige sig med det emne.

Kultur spejler det samfund, vi lever i. Derfor er kunst med til at definere vores selvforståelser, vores verdensbilleder.